Carregant

Si us plau, esperi


018/56/22
Serveis de disseny d¿estand, grafisme, muntatge i desmuntatge, coordinació tècnica i transport de l'estand de Barcelona Activa a les fires IoT Soluttions World Congress i Integrated Systems Europe (ISE) de 2023


Import sense IVA
209.076,03 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
20/de set./2022 18:00 - 17/d’oct./2022 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
404.100,50 EUR 2


Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Proposta criteris de judici de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Experiència addicional cap de projecte
  • Experiència addicional del dissenyador/a gràfic/a
  • Experiència addicional d¿arquitecte o arquitecte tècnic
  • Experiència addicional Tècnic/a d¿audiovisuals
  • Oferta econòmica

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 81.401,65 Publicat
79822500-7 Serveis de disseny gràfic 

2 127.674,38 Publicat
79822500-7 Serveis de disseny gràfic 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques (PPT)

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars (PCAP)

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud