Carregant

Si us plau, esperi


018/CM82-22
Serveis d'assistència tècnica per a l'elaboració i presentació de projectes a convocatòries de programes europeus competitius en el marc financer plurianual 2021-2027 per a liderar des de Barcelona Activa i promoure la seva participació a consorcis europeus.


Import sense IVA
14.850,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
21/de set./2022 14:00 - 03/d’oct./2022 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Menor amb concurrència
14.850,00 EUR
72224000-1 Serveis de consultoria en gestió de projectes Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Oferta tècnica i econòmica
    • Oferta criteris judici de valor i automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud