Carregant

Si us plau, esperi


018/65-22
Subministrament de les llicències de programari i el manteniment del maquinari de diferents plataformes necessàries per a la prestació dels serveis TIC de l'empresa.


Import sense IVA
181.000,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
09/de nov./2022 15:00 - 28/de nov./2022 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Subministraments
Obert
No 181.000,00 EUR 11


Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de clàusules administratives
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Sobre de condicions econòmiques
    • Oferta econòmica

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 20.000,00 Publicat
48000000-8 Paquets de programari i sistemes d'informació 

2 12.000,00 Publicat
48000000-8 Paquets de programari i sistemes d'informació 

3 2.500,00 Publicat
48000000-8 Paquets de programari i sistemes d'informació 

4 2.000,00 Publicat
48000000-8 Paquets de programari i sistemes d'informació 

5 33.500,00 Publicat
48000000-8 Paquets de programari i sistemes d'informació 

6 20.000,00 Publicat
48000000-8 Paquets de programari i sistemes d'informació 

7 12.000,00 Publicat
48000000-8 Paquets de programari i sistemes d'informació 

8 6.000,00 Publicat
48000000-8 Paquets de programari i sistemes d'informació 

9 50.000,00 Publicat
48000000-8 Paquets de programari i sistemes d'informació 

10 7.000,00 Publicat
48000000-8 Paquets de programari i sistemes d'informació 

11 16.000,00 Publicat
48000000-8 Paquets de programari i sistemes d'informació 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Document addicional per publicar

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Document addicional per publicar

Descarregar

Plec tècnic

Plec tècnic

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

018/65-22: BC

30 de novembre 2022 13:00

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud