Carregant

Si us plau, esperi


018/75-22
Serveis d'impartició de les accions de Formació Professionalitzadora dirigides a l'usuariat de Dispositius d'Atenció Integral a Barris amb Especials Dificultats, en el marc del Conveni Interadministratiu pel desenvolupament del Conveni marc entre el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona per l'assoliment d'un model integral Polítiques Actives d'Ocupació a la ciutat de Barcelona pel període 2023, amb incorporació d'objectius d'eficiència social.


Import sense IVA
80.918,15 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
10/de gen./2023 17:30 - 26/de gen./2023 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
485.509,20 EUR
Nº lots 4


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Proposta dels criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor d'acord amb l'Annex 2 del PCAP
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Criteri d'experiència en formació en relació a la professió de l¿especialitat
  • Criteri relatiu a l'experiència formació per a l'ocupació de les persones adscrites
  • Oferta econòmica cessió aules
  • Oferta econòmica cost material
  • Oferta econòmica de formació professionalitzadora
  • Oferta econòmica de formació pràctica

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
80500000-9 Serveis de formació 

1 Neteja hospitalària. Especialització 13.911,45 Avaluació
80500000-9 Serveis de formació 

2 Auxiliar de Restaurant i Bar 27.381,00 Avaluació
80500000-9 Serveis de formació 

3 Auxiliar de serveis i control d'accessos 18.752,65 Avaluació
80500000-9 Serveis de formació 

4 Ajudant de Muntatge d'Instal·lacions Solars Fotovoltaiques 20.873,05 Avaluació

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec tècnic

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

018/75-22: Sobre C

10 de febrer 2023 13:30

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud