Carregant

Si us plau, esperi


018/69/22
Serveis de connectivitat a internet de la xarxa informàtica de Barcelona Activa.


Import sense IVA
21.359,80 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
11/de gen./2023 11:00 - 30/de gen./2023 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
No 114.430,80 EUR
72400000-4 Serveis d'Internet Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Memòria relativa als criteris avaluables en base a judicis de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Millora cabal a internet garantit del circuit secundari (backup) per sobre del cabal mínim garantit
  • Millora en el cabal a internet garantit del circuit primari per sobre del cabal mínim garantit
  • Oferta econòmica mensual per la provisió del servei
  • Oferta econòmica per l'establiment del servei

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques (PPT)

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

018/69/22: Sobre B

1 de febrer 2023 13:00

En curs

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud