Carregant

Si us plau, esperi


018/27/23
Subministrament de les llicències de programari i el manteniment del maquinari de diferents plataformes necessàries per a la prestació dels serveis TIC de Barcelona Activa


Import sense IVA
103.100,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
13/de set./2023 14:00 - 29/de set./2023 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Subministraments
Obert
No 103.100,00 EUR
Nº lots 9


Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de clàusules administratives
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Sobre de condicions econòmiques
    • 21. Preu (aplicable en cas de tenir un UNIC criteri)

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
48000000-8 Paquets de programari i sistemes d'informació 

1 Manteniment del maquinari i programari del fabricant Lenovo 2.400,00 Publicat
48000000-8 Paquets de programari i sistemes d'informació 

2 Manteniment del maquinari i programari de xarxa del fabricant Cisco 10.000,00 Publicat
48000000-8 Paquets de programari i sistemes d'informació 

3 Manteniment del maquinari i programari del fabricant HP 2.500,00 Publicat
48000000-8 Paquets de programari i sistemes d'informació 

4 Manteniment del maquinari del fabricant SUSE 18.500,00 Publicat
48000000-8 Paquets de programari i sistemes d'informació 

5 Manteniment del programari del fabricant Adobe 16.000,00 Publicat
48000000-8 Paquets de programari i sistemes d'informació 

6 Manteniment del programari del fabricant Kaspersky 22.000,00 Publicat
48000000-8 Paquets de programari i sistemes d'informació 

7 Manteniment del programari del fabricant Vmware 20.000,00 Publicat
48000000-8 Paquets de programari i sistemes d'informació 

8 Manteniment del programari del fabricant Autodesk 1.200,00 Publicat
48000000-8 Paquets de programari i sistemes d'informació 

9 Manteniment del programari del fabricant Manage Engine 10.500,00 Publicat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud