Carregant

Si us plau, esperi


018/51/23
Serveis d'assistència tècnica per al desplegament de l'Acord Barcelona per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ABOQ 2021-2030) i del Pla de Foment d'Ocupació Juvenil 2024-2030 (PFOJ 2024-2030).


Import sense IVA
61.102,50 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
02/de nov./2023 14:00 - 01/de des./2023 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
366.615,00 EUR
codi CPV
79000000-4 Serveis a empreses: legislació, màrqueting, assessoria, selecció de personal, impremta i seguretat Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Memòria relativa als criteris avaluables en base a judicis de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Contractació estable de totes les persones treballadores que executaran el contracte
  • Experiència addicional consultor/a sènior en l¿organització esdeveniments i dinamització
  • Experiència addicional consultor/a sènior plans o projectes relacionats amb l¿objecte del contracte
  • Oferta econòmica a tant alçat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques (PPT)

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud