Carregant

Si us plau, esperi


018/60/23
Subministrament d'equips de protecció individual per a les persones participants en els programes d'inserció laboral gestionats per Barcelona Activa


Import sense IVA
13.201,05 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
03/de nov./2023 08:00 - 22/de nov./2023 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Subministraments
Obert
No 79.206,30 EUR
codi CPV
18100000-0 Roba de treball, roba de treball especial i accessoris Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Oferta tècnica que contingui els criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Annex del PPT: Model de certificat del compromís ètic d¿empresa, degudament complimentat
  • Oferta econòmica i desglossament
  • Sistema d'enviament d'EPI's per a la seva prova
  • Termini de lliurament
  • Termini reposició

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

018/60/23: Sobre B

24 de novembre 2023 13:00

En curs

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud