Carregant

Si us plau, esperi


018/58/23
Serveis d'assistència tècnica en l'elaboració, càlcul, pagament i comptabilització de la nòmina, les retencions a compte de l'impost de la renda de les persones físiques, i les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a les persones treballadores de Barcelona Activa, utilitzant el sistema d'informació de recursos humans propi d'aquesta, amb l'aplicació SAP-SuccessFactors.


Import sense IVA
78.212,61 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
17/de nov./2023 12:30 - 05/de des./2023 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
No 187.710,26 EUR
codi CPV
79414000-9 Serveis de consultoria en gestió de recursos humans Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Memòria relativa als criteris avaluables en base a judicis de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Experiència addicional consultor/a sènior
  • Experiència addicional coordinador/a
  • Grau de proximitat entre la data de pagament de la nòmina i la data de tancament mensual definitiva
  • Grau de proximitat entre la data de pagament nòmina i la data límit de comunicació d¿incidències
  • Oferta econòmica a tant alçat
  • Titulació addicional en ciències del treball, l¿administració de personal o el dret laboral

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques (PPT)

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

018/58/23: Sobre B

11 de desembre 2023 13:00

Finalitzada

018/58/23: Sobre C

20 de desembre 2023 12:40

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud