Carregant

Si us plau, esperi


018/22/24
Serveis d'assistència tècnica i administrativa en les tasques de revisió de justificacions i tancament d'expedients de subvenció pendents de gestió dins l'àmbit d'actuació de Barcelona Activa.


Import sense IVA
86.100,00 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
14/de maig/2024 14:00 - 17/de juny/2024 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
516.600,00 EUR
codi CPV
79000000-4 Serveis a empreses: legislació, màrqueting, assessoria, selecció de personal, impremta i seguretat Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Memòria relativa als criteris avaluables en base a judicis de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Experiència addicional en la gestió de subvencions públiques coordinador/a tècnic/a
  • Experiència addicional perfil administratiu/va en la utilització de l¿aplicatiu SAP
  • Preu hora perfil administratiu/va
  • Preu hora perfil coordinador/a tècnic/a

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques (PPT)

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

018/22/24: Sobre C

2 de juliol 2024 13:30

En curs

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud