Carregant

Si us plau, esperi


018/28/24
Serveis d'impartició de les accions d'acompanyament dirigides a startups del sector de l'Economia Blava en el marc del programa d'emprenedoria "B-Blue".


Import sense IVA
27.444,00 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
24/de maig/2024 11:30 - 12/de juny/2024 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
No 164.664,00 EUR
Nº lots 2


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Oferta tècnica
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Experiència addicional a la solv. del Responsable de secció en el sector de l¿Economia Blava
  • Experiència addicional a la solv. pel Responsable de secció en consultoria empreses de nova creació
  • Experiència addicional a la solvència del perfil Professor/a en consultoria empreses de nova creació
  • Experiència addicional a la solvència del perfil Professor/a en el sector de l¿Economia Blava
  • Oferta econòmica

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
80510000-2 Serveis de formació especialitzada 

1 Lot 1: Serveis d'impartició del bootcamp i de les activitats de dinamització, networking i enxarxament amb l'ecosistema productiu de l'Economia Blava. 10.236,00 Avaluació
80510000-2 Serveis de formació especialitzada 

2 Lot 2: Serveis d'impartició de les accions d'acompanyament i activitats de suport individualitzades en les àrees relatives al model de negoci, operacions, estructura jurídica i legal, estructura financera i fonts de finançament. 17.208,00 Avaluació

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec tècnic

Descarregar

Plec administratiu

Plec administratiu

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

018/28/24: Sobre C

28 de juny 2024 13:00

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud