Carregant

Si us plau, esperi


018/26/24
Serveis per al disseny, creació, impartició i seguiment de les accions formatives en els sectors estratègics economia blava, economia de l'esport, economia del visitant i restauració i pilotatge de drons (Exp. 26/24)


Import sense IVA
0,00 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
27/de maig/2024 - 14/de juny/2024 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
0,00 EUR
Nº lots 4


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Proposta criteris que depenen d'un judici de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Experiència addicional en relació a la professió del Lot
  • Experiència addicional processos formatius relacionats amb el Lot
  • Preu unitari de formació

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
80500000-9 Serveis de formació 

1 Formació maneig embarcacions i Llicències de navegació 0,00 Avaluació
80500000-9 Serveis de formació 

2 Economia de l'Esport 0,00 Avaluació
80500000-9 Serveis de formació 

3 Economia del visitant i restauració 0,00 Avaluació
80500000-9 Serveis de formació 

4 Pilotatge de Drons 0,00 Avaluació

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques (PPT)

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives (PCAP)

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

018/26/24: Sobre B

18 de juny 2024 13:00

Finalitzada

018/26/24: Sobre C

28 de juny 2024 12:00

En curs

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud