Carregant

Si us plau, esperi


018/31/24
Obres de reforma de la Sala Empren de la Incubadora Glòries de Barcelona Activa.


Import sense IVA
282.015,65 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
31/de maig/2024 08:30 - 27/de juny/2024 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Obres
Obert
No 338.418,78 EUR
codi CPV
45237000-7 Treballs de construcció d'escenaris Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de clàusules administratives
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
    • Ampliació de garantia
    • Oferta econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Plec tècnic

Projecte executiu

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

018/31/24: BC

1 de juliol 2024 13:00

En curs

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud