Carregant

Si us plau, esperi


018/32/24
Obres de reparació de les cobertes, per filtracions d'aigua, del Parc Tecnològic de Barcelona Activa.


Import sense IVA
123.332,57 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
31/de maig/2024 08:30 - 27/de juny/2024 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Obres
Obert
No 147.999,08 EUR
codi CPV
45261210-9 Treballs de recobriment Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Oferta tècnica
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • ampliació dels terminis de garantia d¿execució de tots els treballs realitzats
  • Oferta econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Projecte executiu

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

018/32/24: Sobre B

1 de juliol 2024 13:30

Finalitzada

018/32/24: Sobre C

10 de juliol 2024 13:00

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud