Carregant

Si us plau, esperi


018/35/24
Fabricació, subministrament, i instal·lació de mobiliari, jardineria i il·luminació del pati de la 42 Barcelona situat a la planta baixa de l'edifici del Parc Tecnològic de Barcelona Activa (Exp. 35/24)


Import sense IVA
0,00 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
12/de juny/2024 - 28/de juny/2024 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
0,00 EUR
codi CPV
39100000-3 Mobiliari Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Sobre de clàusules administratives
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Criteris quantificables automàticament
  • Ampliació de garantia de la instal·lació elèctrica
  • Ampliació de garantia de la jardineria artificial i la seva instal·lació
  • Ampliació de garantia de les lluminàries
  • Ampliació de garantia del mobiliari a mida
  • Oferta econòmica
  • Reducció dels terminis d¿execució

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques (PPT)

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

018/35/24: Sobre A

2 de juliol 2024 12:00

Finalitzada

018/35/24: Sobre BC

2 de juliol 2024 13:00

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud