Carregant

Si us plau, esperi


026/608.2022.061
Obres relatives al projecte executiu d¿estructura per a l'ampliació del pas inferior sota la línia ferroviària d¿ADIF al c. d¿Oristà (Vallbona) al districte de Nou Barris de Barcelona.

Obres relatives al projecte executiu d¿estructura per a l'ampliació del pas inferior sota la línia ferroviària d¿ADIF al c. d¿Oristà (Vallbona) al districte de Nou Barris de Barcelona.


Import sense IVA
1.974.845,54 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
16/de set./2022 12:00 - 14/d’oct./2022 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Obres
Obert
2.369.814,64 EUR
44212320-8 Estructures diverses Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • [BIMSA]. Documentació Administrativa.
  • Oferta tècnica
    • [BIMSA]. Oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor.
  • Oferta econòmica i criteris automàtics
    • [BIMSA] Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud