Carregant

Si us plau, esperi


026/603.2022.095
Obres relatives al projecte executiu d'adequació de la mobilitat als entorns de l'estació de Sants amb caràcter previ a la fase 1 de les obres d'ADIF de l'estació, al districte Sants-Montjuïc.

Obres relatives al projecte executiu d¿adequació de la mobilitat als entorns de l¿estació de Sants amb caràcter previ a la fase 1 de les obres d¿ADIF de l¿estació, al districte Sants-Montjuïc.


Import sense IVA
2.190.043,24 EUR
Estat
Adjudicat
Periode de sol·licituds
07/de nov./2022 - 05/de des./2022 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Obres
Obert
2.628.051,89 EUR
codi CPV
45233140-2 Obres vials Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • [BIMSA]. Documentació Administrativa.
  • Oferta tècnica
    • [BIMSA]. Oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor.
  • Oferta econòmica i criteris automàtics
    • [BIMSA] Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Descarregar

Plec tècnic

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

026/603.2022.095: Sobre C

1 de febrer 2023 13:00

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Bon dia, Ens podrien donar més informació sobre la partida P4R0-DYXK -Acer inoxidable austenític- si us plau? Efectivament, no hem trobat informació ni plànols al projecte detallant les dimensions i la localització. Moltes gràcies avançades,
Publicada

15/de nov./2022

contestada

16/de nov./2022

Bon dia Aquest acer inoxidable és el requerit per a executar les connexions amb els perfils rectangulars de 30x20 cm (planol inclos en la documentació adjunta a la licitació Planols 2) En el detall dels amidaments de projecte es multiplica la longitud de cada escomesa, pel nombre de perfils, per la secció d'acer requerida per la densitat d'aquest Si no trobeu planol indicat (envieu mail a contractacio.bimsa@bcn.cat)
Bona tarda, Entre la documentació de la licitació disponible, no hem trobat el contracte de obres. El poden posar a la nostra disposició si us plau? Moltes gràcies avançades,
Publicada

10/de nov./2022

contestada

14/de nov./2022

Bona tarda Ho acabo de publicar en l'apartat "avisos" de la Plataforma de Contractació de La Generalitat de Catalunya
En referencia a la clasificación, tal como sucede en otros concursos públicos, ¿se puede presentar una empresa con la cesión de la clasificación por parte de otra, pertenecientes al grupo, siempre y cuando la persona jurídica en cuestión acredite que tendrá efectivamente a su disposición los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de los contratos y entregando el DEUC de ambas y acuerdo de cesión?, sin hacer UTE entre las empresas
Publicada

15/de nov./2022

contestada

15/de nov./2022

Bona tarda No cal que feu UTE, sense problema podeu acreditar la solvencia, aportant la classificació d'una altre empresa, en aquest cas, no ho tractem com a cessió, sino com a acreditació de la solvencia amb mitjans externs segons preveu l'article 75 de la LCSP: Article 75. Integració de la solvència amb mitjans externs. 1. Per acreditar la solvència necessària per subscriure un contracte determinat, l'empresari es pot basar en la solvència i els mitjans d'altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb aquestes, sempre que demostri que durant tota la durada de l'execució del contracte pot disposar efectivament d'aquesta solvència i mitjans, i l'entitat a la qual recorri no estigui incursa en una prohibició de contractar.