Carregant

Si us plau, esperi


026/609.2022.086
Obres de construcció del CEM Espronceda, situat al carrer d¿Espronceda 320 i 322-324, al barri de Navas, al districte de Sant Andreu de Barcelona. Lot 1 i Addicionals: Obres d¿estructura i arquitectura del CEM Espronceda, i Lot 2: Obres d¿instal·lacions del CEM Espronceda.

Obres de construcció del CEM Espronceda, situat al carrer d¿Espronceda 320 i 322-324, al barri de Navas, al districte de Sant Andreu de Barcelona. Lot 1 i Addicionals: Obres d¿estructura i arquitectura del CEM Espronceda, i Lot 2: Obres d¿instal·lacions del CEM Espronceda.


Import sense IVA
11.038.771,89 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
09/de nov./2022 - 13/de des./2022 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Obres
Obert
13.335.558,76 EUR 2


Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • [BIMSA]. Documentació Administrativa.
  • Oferta tècnica
    • [BIMSA]. Oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor.
  • Oferta econòmica i criteris automàtics
    • [BIMSA] Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 Obres de construcció del CEM Espronceda, situat al carrer d¿Espronceda 320 i 322-324, al barri de Navas, al districte de Sant Andreu de Barcelona. Lot 1 i Addicionals: Obres d¿estructura i arquitectura del CEM Espronceda, i Lot 2: Obres d¿instal·lacions del CEM Espronceda. 8.623.049,25 Publicat
45000000-7 Treballs de construcció 

2 Obres de construcció del CEM Espronceda, situat al carrer d¿Espronceda 320 i 322-324, al barri de Navas, al districte de Sant Andreu de Barcelona. Lot 1 i Addicionals: Obres d¿estructura i arquitectura del CEM Espronceda, i Lot 2: Obres d¿instal·lacions del CEM Espronceda. 2.415.722,64 Publicat
45000000-7 Treballs de construcció 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud