Carregant

Si us plau, esperi


026/609.2022.086
Obres de construcció del CEM Espronceda, situat al carrer d¿Espronceda 320 i 322-324, al barri de Navas, al districte de Sant Andreu de Barcelona. Lot 1 i Addicionals: Obres d¿estructura i arquitectura del CEM Espronceda, i Lot 2: Obres d¿instal·lacions del CEM Espronceda.

Obres de construcció del CEM Espronceda, situat al carrer d¿Espronceda 320 i 322-324, al barri de Navas, al districte de Sant Andreu de Barcelona. Lot 1 i Addicionals: Obres d¿estructura i arquitectura del CEM Espronceda, i Lot 2: Obres d¿instal·lacions del CEM Espronceda.


Import sense IVA
11.038.771,89 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
09/de nov./2022 - 21/de des./2022 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Obres
Obert
13.335.558,76 EUR
Nº lots 2


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • [BIMSA]. Documentació Administrativa.
  • Oferta tècnica
    • [BIMSA]. Oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor.
  • Oferta econòmica i criteris automàtics
    • [BIMSA] Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
45000000-7 Treballs de construcció 

1 Obres de construcció del CEM Espronceda, situat al carrer d¿Espronceda 320 i 322-324, al barri de Navas, al districte de Sant Andreu de Barcelona. Lot 1 i Addicionals: Obres d¿estructura i arquitectura del CEM Espronceda, i Lot 2: Obres d¿instal·lacions del CEM Espronceda. 8.623.049,25 Requeriment
45000000-7 Treballs de construcció 

2 Obres de construcció del CEM Espronceda, situat al carrer d¿Espronceda 320 i 322-324, al barri de Navas, al districte de Sant Andreu de Barcelona. Lot 1 i Addicionals: Obres d¿estructura i arquitectura del CEM Espronceda, i Lot 2: Obres d¿instal·lacions del CEM Espronceda. 2.415.722,64 Requeriment

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

026/609.2022.086: Sobre C

17 de febrer 2023 11:00

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Bona tarda; La Justificació de Rendiments del punt 2.1.1 es pot presentar en un format que sigui més gran que DINA4?
Publicada

01/de des./2022

contestada

02/de des./2022

Bon dia, Sí, d'acord amb el que indica el Plec "Per la confecció del Pla d'Obres i de la xarxa de precedències (punts 2.1.1 i 2.1.3 de l'Annex núm. 6) el licitador podrà emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el número de fulls en el límit màxim de 30 (a una cara) o 15 (a doble cara)". Per tan, els rendiments forma part de l'apartat 2.1.1. i per això el licitador podrà emprar mida diferent a DIN-A4. Salutacions.
Bon dia, hem trobat a faltar la justificació de preus dels treballs addicionals. Seria possible que la publiquéssiu? Gràcies
Publicada

24/de nov./2022

contestada

28/de nov./2022

Bon dia, En el dia d'avui es publicarà la justificació de preus dels treballs addicionals. Gràcies.
Es possible que col·loqueu a la plataforma el pressupost TCQ amb preus?
Publicada

11/de nov./2022

contestada

14/de nov./2022

Bon dia, És política de la casa no facilitar TCQ amb preus. Gràcies.
Bon dia, necessitariem ens faciliteu les dades de consum diari o total de ACS. Podrieu indicar-nos laEnginyeria que ha realitzat el Projecte de les Instal·lacions tèrmiques. Gràcies
Publicada

30/de nov./2022

contestada

30/de nov./2022

Bon dia, S'han previst el consum de 71 dutxes, 5 cops al dia, per tant un total de 355 dutxes diàries, que suposen un total de 7.455 l/dia segons CTE. Aquesta i més dades (energia, litres, etc) es troben en la documentació REP, a partir de la pagina 32. El podeu trobar a: ftp://ftplicitacions.bimsa.cat/609.2022.086 Tota la informació sol·licitada es troba dins del projecte. Salutacions.
Bon día, en el Plec es parla de Lot 1 mes treballs addicionals, però aquests addicionals estan fora del pressupost de licitació, tot i així han de aparèixer en el planning? I si és així, en el Plec indiquen que el termini de les obres és de 21 mesos i els treballs addicionals de 12 setmanes. Aquestes 12 setmanes estarien dins del termini de la obra de 21 mesos
Publicada

21/de nov./2022

contestada

28/de nov./2022

Bon dia, Els treballs addicionals no formen part del pressupost base de licitació. El termini d‟aquests addicionals és de 12 setmanes, independents i addicionals al termini d‟execució de les obres de 21 mesos. Per tant, en cas de voler plasmar-lo gràficament en la planificació tècnica a lliurar, es tracta d'un termini addicional de 12 setmanes posteriors a la data de finalització de les obres. Salutacions.
Bon dia, El arxiu del PPT no está inclós dintre de la documentació. Ho podeu adjuntar?? Gràcies
Publicada

11/de nov./2022

contestada

14/de nov./2022

Bon dia, no hi ha. Gràcies.
Buenos días, ¿es posible que nos proporcionen el TCQ con precios?
Publicada

11/de nov./2022

contestada

14/de nov./2022

Buenos dias, Es política de la casa no facilitar TCQ con precios. Gracias.