Carregant

Si us plau, esperi


026/610.2022.146
Obres relatives al projecte executiu del nou carril de bus al c. de Sardenya, entre l'Avinguda Meridiana i l'Avinguda Icària, districte de Sant Martí a Barcelona.

Obres relatives al projecte executiu del nou carril de bus al c. de Sardenya, entre l'Avinguda Meridiana i l'Avinguda Icària, districte de Sant Martí a Barcelona.


Import sense IVA
43.786,78 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
30/de nov./2022 - 20/de des./2022 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Obres
Obert super-simplificat
52.544,14 EUR
codi CPV
45233140-2 Obres vials Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Doc. Admva i Criteris Automàtics
    • 1. DR02 - Declaració responsable sobre el compliment dels requisits previs (Annex 1).
    • 2. DR03 - Declaració responsable en relació a la protecció de dades personals, la ubicació dels servidors i el lloc de prestació dels serveis associats a aquests (Annex 1-B)
    • 2. PREU01 - Preu

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

PCAP

Descarregar

Plec tècnic

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

026/610.2022.146: Sobre AC

20 de desembre 2022 13:06

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Bon dia. No trobem publicat el contracte. Si us plau, poden penjar-lo en el Perfil del Contractant? Moltes gràcies!
Publicada

13/de des./2022

contestada

14/de des./2022

Bona tarda Es tracta d'un procediment abreujat no hi ha contracte, cal mirar les condicions annexes al plec