Carregant

Si us plau, esperi


026/603.2023.002
Servei de direcció de les obres de millora del sistema de drenatge del Paral.lel - Ronda de Sant Pau - Vila i Vilà. Fase 3: C. de Vila i Vilà entre el c. de Palaudàries i la Plaça de la Bella Dorita. Districte de Sants Montjuïc a Barcelona.

Servei de direcció de les obres de millora del sistema de drenatge del Paral?lel ¿ Ronda de Sant Pau ¿ Vila i Vilà. Fase 3: C. de Vila i Vilà entre el c. de Palaudàries i la Plaça de la Bella Dorita. Districte de Sants Montjuïc a Barcelona.


Import sense IVA
477.361,32 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
18/de gen./2023 - 15/de febr./2023 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
572.833,58 EUR
71520000-9 Serveis de supervisió d'obres Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • [BIMSA]. Documentació Administrativa.
  • Oferta tècnica
    • [BIMSA]. Oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor.
  • Oferta econòmica i criteris automàtics
    • [BIMSA] Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

PCAP

Descarregar

Plec tècnic

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud