Carregant

Si us plau, esperi


026/608.2023.031
Serveis relatius a la redacció del projecte i direcció de les obres de reparació de les patologies i problemes de filtracions existents, reconducció de les aigües pluvials i rehabilitació de la façana del Centre de Manteniment de Canyelles, situat a Via Favència núm. 47, al Districte de Nou Barris

Serveis relatius a la redacció del projecte i direcció de les obres de reparació de les patologies i problemes de filtracions existents, reconducció de les aigües pluvials i rehabilitació de la façana del Centre de Manteniment de Canyelles, situat a Via Favència núm. 47, al Districte de Nou Barris


Import sense IVA
31.946,18 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
02/d’ag./2023 - 20/de set./2023 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
390.007,75 EUR
codi CPV
71000000-8 Serveis d'arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • [BIMSA]. Documentació Administrativa.
  • Oferta tècnica
    • [BIMSA]. Oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor.
  • Oferta econòmica i criteris automàtics
    • [BIMSA] Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

026/608.2023.031: Sobre C

25 d’octubre 2023 11:30

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud