Carregant

Si us plau, esperi


026/600.2023.012
Acord Marc per a la contractació dels serveis de direcció d¿obres i treballs addicionals en obres d¿urbanització gestionades per BIMSA (2024-2026) per a obres de valor estimat menor o igual a 2.000.000 € (IVA no inclòs). Lot 1: Obres amb valor estimat entre 0 i fins a 499.999,99 € i Lot 2: Obres amb valor estimat de 500.000,00 € fins 2.000.000,00 €.

Acord Marc per a la contractació dels serveis de direcció d¿obres i treballs addicionals en obres d¿urbanització gestionades per BIMSA (2024-2026) per a obres de valor estimat menor o igual a 2.000.000 € (IVA no inclòs). Lot 1: Obres amb valor estimat entre 0 i fins a 499.999,99 € i Lot 2: Obres amb valor estimat de 500.000,00 € fins 2.000.000,00 €.


Import sense IVA
0,00 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
08/de nov./2023 - 05/de des./2023 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
9.999.999,99 EUR
Nº lots 2


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Lot 1: Acord Marc per a la contractació dels serveis de direcció d¿obres i treballs addicionals en obres d¿urbanització gestionades per BIMSA (2024-2026) per a obres de valor estimat menor o igual a 2.000.000 € (IVA no inclòs). Lot 1: Obres amb valor estimat entre 0 i fins a 499.999,99 € i Lot 2: Obres amb valor estimat de 500.000,00 € fins 2.000.000,00 €.
   • [BIMSA]. Documentació Administrativa (Lot 1)
  • Lot 2: Acord Marc per a la contractació dels serveis de direcció d¿obres i treballs addicionals en obres d¿urbanització gestionades per BIMSA (2024-2026) per a obres de valor estimat menor o igual a 2.000.000 € (IVA no inclòs). Lot 1: Obres amb valor estimat entre 0 i fins a 499.999,99 € i Lot 2: Obres amb valor estimat de 500.000,00 € fins 2.000.000,00 €.
   • [BIMSA]. Documentació Administrativa (Lot 2)
 • Oferta tècnica
  • [BIMSA]. Oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor.
 • Oferta econòmica i criteris automàtics
  • [BIMSA] Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
71520000-9 Serveis de supervisió d'obres 

1 Acord Marc per a la contractació dels serveis de direcció d¿obres i treballs addicionals en obres d¿urbanització gestionades per BIMSA (2024-2026) per a obres de valor estimat menor o igual a 2.000.000 € (IVA no inclòs). Lot 1: Obres amb valor estimat entre 0 i fins a 499.999,99 € i Lot 2: Obres amb valor estimat de 500.000,00 € fins 2.000.000,00 €. 0,00 Requeriment
71520000-9 Serveis de supervisió d'obres 

2 Acord Marc per a la contractació dels serveis de direcció d¿obres i treballs addicionals en obres d¿urbanització gestionades per BIMSA (2024-2026) per a obres de valor estimat menor o igual a 2.000.000 € (IVA no inclòs). Lot 1: Obres amb valor estimat entre 0 i fins a 499.999,99 € i Lot 2: Obres amb valor estimat de 500.000,00 € fins 2.000.000,00 €. 0,00 Requeriment

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

026/600.2023.012: Sobre C

30 de gener 2024 10:00

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud