Carregant

Si us plau, esperi


026/611.2023.068
Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d¿Execució d¿Obra, de les obres relatives a l'execució d¿estructura per a la cobertura de la Ronda de Dalt, entre el PK 10,15 (Avinguda de Vallcarca) i el PK 10,5. Districtes de Gràcia i d¿Horta-Guinardó. Fase 2A.

Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d¿Execució d¿Obra, de les obres relatives a l'execució d¿estructura per a la cobertura de la Ronda de Dalt, entre el PK 10,15 (Avinguda de Vallcarca) i el PK 10,5. Districtes de Gràcia i d¿Horta-Guinardó. Fase 2A.


Import sense IVA
82.030,30 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
10/de nov./2023 - 28/de nov./2023 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
No 98.436,36 EUR
codi CPV
71317200-5 Serveis de salut i seguretat Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • [BIMSA]. Documentació Administrativa.
  • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
    • [BIMSA]. Oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor.
  • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
    • [BIMSA] Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud