Carregant

Si us plau, esperi


026/611.2023.069
Servei de direcció de les obres relatives a l'execució d¿estructura per a la cobertura de la Ronda de Dalt, entre el PK 10,15 (Avinguda de Vallcarca) i el PK 10,5. Districtes de Gràcia i d¿Horta-Gguinardó. Fase 2A.

Servei de direcció de les obres relatives a l'execució d¿estructura per a la cobertura de la Ronda de Dalt, entre el PK 10,15 (Avinguda de Vallcarca) i el PK 10,5. Districtes de Gràcia i d¿Horta-Gguinardó. Fase 2A.


Import sense IVA
345.848,07 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
15/de nov./2023 - 11/de des./2023 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
415.017,68 EUR
codi CPV
71520000-9 Serveis de supervisió d'obres Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • [BIMSA]. Documentació Administrativa.
  • Oferta tècnica
    • [BIMSA]. Oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor.
  • Oferta econòmica i criteris automàtics
    • [BIMSA] Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

026/611.2023.069: Sobre C

15 de gener 2024 12:30

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud