Carregant

Si us plau, esperi


026/600.2023.013
Acord Marc Serveis de coordinació de seguretat i salut en fase d¿execució en obres d¿infraestructures gestionades per Barcelona d¿Infraestructures Municipals, S.A. per lot 1: obres de valor estimat menor o igual a 499.999,99.-€ , lot 2: obres amb valor estimat de 500.000,00.-€ fins a 1.999.999.99.-€ i Lot 3: obres valor estimat entre 2.000.000,00.-€ fins 5.000.000,00-€ (els 3 lots Iva exclòs)

Acord Marc Serveis de coordinació de seguretat i salut en fase d¿execució en obres d¿infraestructures gestionades per Barcelona d¿Infraestructures Municipals, S.A. per lot 1: obres de valor estimat menor o igual a 499.999,99.-€ , lot 2: obres amb valor estimat de 500.000,00.-€ fins a 1.999.999.99.-€ i Lot 3: obres valor estimat entre 2.000.000,00.-€ fins 5.000.000,00-€ (els 3 lots Iva exclòs)


Import sense IVA
0,00 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
16/de nov./2023 - 20/de des./2023 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
9.000.000,00 EUR
Nº lots 3


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • [BIMSA]. Documentació Administrativa.
  • Oferta tècnica
    • [BIMSA]. Oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor.
  • Oferta econòmica i criteris automàtics
    • [BIMSA] Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
71317200-5 Serveis de salut i seguretat 

1 Acord Marc Serveis de coordinació de seguretat i salut en fase d¿execució en obres d¿infraestructures gestionades per Barcelona d¿Infraestructures Municipals, S.A. per lot 1: obres de valor estimat menor o igual a 499.999,99.-€ , lot 2: obres amb valor estimat de 500.000,00.-€ fins a 1.999.999.99.-€ i Lot 3: obres valor estimat entre 2.000.000,00.-€ fins 5.000.000,00-€ (els 3 lots Iva exclòs) 0,00 Requeriment
71317200-5 Serveis de salut i seguretat 

2 Acord Marc Serveis de coordinació de seguretat i salut en fase d¿execució en obres d¿infraestructures gestionades per Barcelona d¿Infraestructures Municipals, S.A. per lot 1: obres de valor estimat menor o igual a 499.999,99.-€ , lot 2: obres amb valor estimat de 500.000,00.-€ fins a 1.999.999.99.-€ i Lot 3: obres valor estimat entre 2.000.000,00.-€ fins 5.000.000,00-€ (els 3 lots Iva exclòs) 0,00 Avaluació
71317200-5 Serveis de salut i seguretat 

3 Acord Marc Serveis de coordinació de seguretat i salut en fase d¿execució en obres d¿infraestructures gestionades per Barcelona d¿Infraestructures Municipals, S.A. per lot 1: obres de valor estimat menor o igual a 499.999,99.-€ , lot 2: obres amb valor estimat de 500.000,00.-€ fins a 1.999.999.99.-€ i Lot 3: obres valor estimat entre 2.000.000,00.-€ fins 5.000.000,00-€ (els 3 lots Iva exclòs) 0,00 Avaluació

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

026/600.2023.013: Sobre C

22 de març 2024 09:30

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
- A la solvencia técnica per al Lot 3 es demana justificar una CSS en fase d¿execució d¿una obra d¿urbanització i infraestructura en l¿àmbit urbà amb un PEC mínim de 750.000 al igual que al Lot 2. Es correcte l¿import del PEC?
Publicada

21/de nov./2023

contestada

28/de nov./2023

Bona tarda, L'import del PEC pel lot 3 és incorrecte. En aquest sentit, informem que en data 28/11/2023 s'ha publicat al Perfil del contractant una diligència d'error material al respecte. Salutacions.