Carregant

Si us plau, esperi


026/999.2024.012
Serveis d'assistència tècnica de suport a l¿equip tècnic en gestió de les obres del departament d¿Infraestructures de BIMSA. Lot 1: Suport tècnic a l'equip i gestió d'obres. Lot 2: Gestió obres de districte i Àrea Ecologia Urbana. Lot 3: Gestió obres de resta d'Àrees, Pla Endreça i plans específics.

Serveis d'assistència tècnica de suport a l¿equip tècnic en gestió de les obres del departament d¿Infraestructures de BIMSA. Lot 1: Suport tècnic a l'equip i gestió d'obres. Lot 2: Gestió obres de districte i Àrea Ecologia Urbana. Lot 3: Gestió obres de resta d'Àrees, Pla Endreça i plans específics.


Import sense IVA
818.248,62 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
17/d’abr./2024 - 21/de maig/2024 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
2.618.395,59 EUR
Nº lots 3


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • [BIMSA]. Documentació Administrativa.
  • Oferta tècnica
    • [BIMSA]. Oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor.
  • Oferta econòmica i criteris automàtics
    • [BIMSA] Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
71356200-0 Serveis d'assistència tècnica 

1 Serveis d'assistència tècnica de suport a l¿equip tècnic en gestió de les obres del departament d¿Infraestructures de BIMSA. Lot 1: Suport tècnic a l'equip i gestió d'obres. Lot 2: Gestió obres de districte i Àrea Ecologia Urbana. Lot 3: Gestió obres de resta d'Àrees, Pla Endreça i plans específics. 295.303,08 Avaluació
71356200-0 Serveis d'assistència tècnica 

2 Serveis d'assistència tècnica de suport a l¿equip tècnic en gestió de les obres del departament d¿Infraestructures de BIMSA. Lot 1: Suport tècnic a l'equip i gestió d'obres. Lot 2: Gestió obres de districte i Àrea Ecologia Urbana. Lot 3: Gestió obres de resta d'Àrees, Pla Endreça i plans específics. 240.548,04 Avaluació
71356200-0 Serveis d'assistència tècnica 

3 Serveis d'assistència tècnica de suport a l¿equip tècnic en gestió de les obres del departament d¿Infraestructures de BIMSA. Lot 1: Suport tècnic a l'equip i gestió d'obres. Lot 2: Gestió obres de districte i Àrea Ecologia Urbana. Lot 3: Gestió obres de resta d'Àrees, Pla Endreça i plans específics. 282.397,50 Avaluació

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

PCAP

Descarregar

Plec tècnic

PPT Lot 1

Descarregar

Plec tècnic

PPT Lot 2

Descarregar

Plec tècnic

PPT Lot 3

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Memòria justificativa

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució aprovació expedient

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

026/999.2024.012: Sobre C

5 de juny 2024 09:30

En curs

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud