Carregant

Si us plau, esperi

Benvingut al Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona

Des d'aquesta plataforma podrà accedir a les licitacions publicades per l'Ajuntament, consultar la seva informació, estat de tramitació i podrà licitar de forma electrònica durant les 24 hores, els 365 dies de l'any.

Benvingut al Portal de Contractació Electrònica de l'Ajuntament de Barcelona

Des d'aquesta plataforma podrà accedir a les licitacions publicades per l'Ajuntament, consultar la seva informació, estat de tramitació i podrà licitar de forma electrònica durant les 24 hores, els 365 dies de l'any.

Llistat de convocatòries de licitació


004/21/0033-00-CP/01

Contractació del servei de manteniment integral de les infraestructures dels horts urbans i dels parcs i jardins, amb mesures de contractació pública sostenible

Pressupost sense IVA
4.091.177,66 EUR
Tipus de contracte Serveis
Vigència del tràmit
15/d’abr./2021 08:00 - 18/de maig/2021 14:00
Tipus de procediment
Obert
Estat
Publicat

001/21000619

Seguiment control velocitat radar tram túnel Litor

Pressupost sense IVA
305.074,41 EUR
Tipus de contracte Subministraments
Vigència del tràmit
15/d’abr./2021 12:00 - 17/de maig/2021 23:59
Tipus de procediment
Obert
Estat
Publicat

001/21000757

Serveis de gestió de l'Espai Bombers- Parc de la Prevenció, d'acord amb el plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible de l'Ajuntament de Barcelona, Gerència de Seguretat i Prevenció (Exp. 20214091)

Pressupost sense IVA
95.226,00 EUR
Tipus de contracte Serveis
Vigència del tràmit
16/d’abr./2021 - 03/de maig/2021 13:00
Tipus de procediment
Obert
Estat
Publicat

026/608.2021.028

Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase de execució de les obres relatives al projecte executiu per a la ordenació, accessibilitat i construcció de la Fase 1 de uns recorreguts a la franja de equipaments de Can Peguera, al districte de Nou Barris

Pressupost sense IVA
21.937,50 EUR
Tipus de contracte Serveis
Vigència del tràmit
14/d’abr./2021 - 30/d’abr./2021 13:00
Tipus de procediment
Obert super-simplificat
Estat
Publicat

032/21000047

contracte d'obres reforma PISCINA LA CLOTA

Pressupost sense IVA
79.987,95 EUR
Tipus de contracte Obres
Vigència del tràmit
15/d’abr./2021 - 28/d’abr./2021 14:00
Tipus de procediment
Obert super-simplificat
Estat
Publicat

001/21001013

Servei d'atenció a homes (SAH)

Pressupost sense IVA
1.236.857,54 EUR
Tipus de contracte Serveis
Vigència del tràmit
14/d’abr./2021 16:11 - 13/de maig/2021 00:00
Tipus de procediment
Obert
Estat
Publicat

006/21000552

Serveis acomodació Teatre Grec 2021

Pressupost sense IVA
33.600,00 EUR
Tipus de contracte Serveis
Vigència del tràmit
14/d’abr./2021 13:00 - 29/d’abr./2021 14:00
Tipus de procediment
Obert
Estat
Publicat

006/21000683

Atenció public, sales i visites guiades a Virreina

Pressupost sense IVA
198.259,85 EUR
Tipus de contracte Serveis
Vigència del tràmit
14/d’abr./2021 14:00 - 29/d’abr./2021 14:00
Tipus de procediment
Obert
Estat
Publicat

Mostrar tots