Carregant

Si us plau, esperi

Llistat de convocatòries publicadesInstitut Municipal Parcs i Jardins

Cerca de licitacions

Utilitzeu el següent formulari per indicar els criteris pels quals vol fer la cerca. Pot indicar un o diversos dels següents criteris.

004/20/0062-00-CP/01

Contractació del servei de control de qualitat de manteniment dels jocs infantils i mobiliari urbà dels parcs i jardins de la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible

Pressupost sense IVA
171.515,84 EUR
Tipus de contracte Serveis
Vigència del tràmit
08/de juny/2020 - 07/de jul./2020 15:00
Tipus de procediment
Obert
Estat
Avaluació

004/20/0023-00-CP/01

Contractació dels serveis d'avaluació de qualitat de la conservació i l'estat de les zones verdes, arbrat, jardineres, arrabassament de soques, desinfecció d'àrees de gossos i tractaments fitosanitaris en diferents punts de la ciutat de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible

Pressupost sense IVA
141.396,00 EUR
Tipus de contracte Serveis
Vigència del tràmit
20/de juny/2020 08:00 - 21/de jul./2020 13:00
Tipus de procediment
Obert
Estat
Avaluació

004/20/0139-00-CP/01

Contractació del servei de recollida de residus vegetals generats per la poda d'arbrat viari i espais verds municipals mitjançant camions pop amb conductor, amb mesures de contractació pública sostenible.

Pressupost sense IVA
202.752,00 EUR
Tipus de contracte Serveis
Vigència del tràmit
04/de jul./2020 08:00 - 08/de set./2020 13:00
Tipus de procediment
Obert
Estat
Avaluació

004/20/0022-00-CP/01

Contracte de serveis per a la gestió, seguiment i difusió de les basses del Viver Tres Pins i altres basses de la ciutat de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible

Pressupost sense IVA
44.820,00 EUR
Tipus de contracte Serveis
Vigència del tràmit
09/de jul./2020 - 01/de set./2020 13:00
Tipus de procediment
Obert
Estat
Avaluació

004/20/0004-00-CP/01

Contractació del manteniment integral de les jardineres ubicades als carrers, parcs i jardins de la ciutat de Barcelona i la inserció laboral de col.lectius amb especials dificultats d'inserció laboral, amb mesures de contractació pública sostenible (Reservat a centres especials de treball d'iniciativa social d'acord amb la disposició Addicional 4ª LCSP)

Pressupost sense IVA
1.843.521,34 EUR
Tipus de contracte Serveis
Vigència del tràmit
31/de jul./2020 13:00 - 01/de set./2020 13:00
Tipus de procediment
Obert
Estat
Avaluació

004/20/0151-00-CP/01

Contractació de la prestació del servei d'assistència tècnica, auditories internes i acompanyament a les auditories externes de certificació de les normes de gestió: sistema de gestió ISO 9001:2015 QUALITAT, ISO 14001:2015 MEDI AMBIENT, ISO 45001:2018 PRL

Pressupost sense IVA
10.500,00 EUR
Tipus de contracte Serveis
Vigència del tràmit
08/de set./2020 - 29/de set./2020 13:00
Tipus de procediment
Obert simplificat
Estat
Formalitzat