Carregant

Si us plau, esperi

Llistat de convocatòries publicades

Institut Municipal Parcs i Jardins

Cerca de licitacions

Utilitzeu el següent formulari per indicar els criteris pels quals vol fer la cerca. Pot indicar un o diversos dels següents criteris.

004/20/0062-00-CP/01

Contractació del servei de control de qualitat de manteniment dels jocs infantils i mobiliari urbà dels parcs i jardins de la ciutat de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible
Pressupost sense IVA
171.515,84 EUR
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
Estat Avaluació
Vigència del tràmit 08/de juny/2020 00:00 - 07/de jul./2020 15:00

004/20/0023-00-CP/01

Contractació dels serveis d'avaluació de qualitat de la conservació i l'estat de les zones verdes, arbrat, jardineres, arrabassament de soques, desinfecció d'àrees de gossos i tractaments fitosanitaris en diferents punts de la ciutat de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible
Pressupost sense IVA
141.396,00 EUR
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
Estat Avaluació
Vigència del tràmit 20/de juny/2020 08:00 - 21/de jul./2020 13:00

004/20/0139-00-CP/01

Contractació del servei de recollida de residus vegetals generats per la poda d'arbrat viari i espais verds municipals mitjançant camions pop amb conductor, amb mesures de contractació pública sostenible.
Pressupost sense IVA
202.752,00 EUR
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
Estat Publicat
Vigència del tràmit 04/de jul./2020 08:00 - 08/de set./2020 13:00

004/20/0022-00-CP/01

Contracte de serveis per a la gestió, seguiment i difusió de les basses del Viver Tres Pins i altres basses de la ciutat de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible
Pressupost sense IVA
44.820,00 EUR
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
Estat Publicat
Vigència del tràmit 09/de jul./2020 00:00 - 01/de set./2020 13:00

004/20/0004-00-CP/01

Contractació del manteniment integral de les jardineres ubicades als carrers, parcs i jardins de la ciutat de Barcelona i la inserció laboral de col.lectius amb especials dificultats d'inserció laboral, amb mesures de contractació pública sostenible (Reservat a centres especials de treball d'iniciativa social d'acord amb la disposició Addicional 4ª LCSP)
Pressupost sense IVA
1.843.521,34 EUR
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
Estat Publicat
Vigència del tràmit 31/de jul./2020 13:00 - 01/de set./2020 13:00

004/20/0144-00-CP/01

Contractació de l'assistència i el suport tècnic-jurídic i logístic en la tramitació dels processos de gestió d'expedients de penalitat contractual amb mesures de contractació pública sostenible
Pressupost sense IVA
45.300,00 EUR
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment Obert
Estat Publicat
Vigència del tràmit 28/de jul./2020 14:00 - 01/de set./2020 13:00