Carregant

Si us plau, esperi


014/CONT-22-479
Subministrament de llicències perpètues Microsoft Windows Server 2022 i CAL associades, sota el programa de llicenciament CSP o OLP per a l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) amb mesures de contractació pública sostenible.


Import sense IVA
64.877,30 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
15/de set./2022 - 30/de set./2022 14:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Subministraments
Obert simplificat
No 64.877,30 EUR
48000000-8 Paquets de programari i sistemes d'informació Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Oferta completament objectiva
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs
    • Oferiment bossa d'hores
    • Oferta econòmica segons model Annex II.I del PCAP

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Quadre de característiques

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Memòria justificativa

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució Autorització Despesa

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Link enllaç al registre Teams celebració Mesa Pública (obertura Sobre electrònic A)

Descarregar

Plec tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Protocol clàusules igualtat (condició especial d'execució: clàusula 20 PCAP)

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

014/CONT-22-479: Oferta

4 d’octubre 2022 13:30

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud