Carregant

Si us plau, esperi


014/CONT-22-520
Contractació dels serveis informàtics per a l'anàlisi, disseny, construcció, implantació i gestió del canvi d'un Nou Sistema d'Informació de Protecció de la Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible


Import sense IVA
0,00 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
06/d’oct./2022 - 08/de nov./2022 14:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
0,00 EUR
72500000-0 Serveis informàtics Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Capacitat de contractar
  • Certificació de compliment de les disposicions legals en matèria de prevenció
  • Declaració responsable
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Informació de la subcontractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Proposta tècnica
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Certificacions de l¿equip de treball
  • Experiència de l¿equip de treball addicional a la mínima requerida
  • Experiència de l¿equip en projectes de l¿objecte del contracte
  • Millora en el període de la garantia
  • Oferta econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Descarregar

Plec tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

014/CONT-22-520: Sobre C

29 de novembre 2022 11:00

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud