Carregant

Si us plau, esperi


014/CONT-22-547
Contracte de servei de gestió i tractament de residus, i subministrament d'envasos de recollida, pel Laboratori de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.


Import sense IVA
51.364,42 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
29/d’oct./2022 - 13/de nov./2022 14:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert simplificat
No 51.364,42 EUR
90500000-2 Serveis relacionats amb desaprofitaments i residus Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • 22. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
  • 56. Assegurament de disponibilitat d¿envasos
  • 56. Consultoria i propostes de millora de gestió emmagatzematge dels residus
  • 56. Vehicles de transport eficients
  • 56. Únic interlocutor
  • 6. Formació en matèria de residus

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Memòria justificativa

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Quadre de característiques

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex PPT oferta econòmica

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Document aprovació de la despesa

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex I PPT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució d'esmena

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Enllaç Teams Mesa pública sobre únic

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

014/CONT-22-547: Oferta

15 de novembre 2022 12:00

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud