Carregant

Si us plau, esperi


014/CONT-22-647
Subministrament de patrons exclusius, tècniques cromatogràfiques i reactius per al Laboratori de l'ASPB, amb mesures de contractació pública sostenibles.


Import sense IVA
40.292,19 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
25/de nov./2022 - 10/de des./2022 00:00

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Subministraments
Obert simplificat
40.292,19 EUR
33696500-0 Reactius de laboratori Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • 1. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
  • 2. Únic interlocutor
  • 3. Horari dels lliuraments
  • 4.Termini de lliurament
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Memoria justificativa

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Quadre de característiques específiques

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX PPT oferta econòmica

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Enllaç Mesa Pública

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució Aprovació de la Despesa

Descarregar

Plec tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

014/CONT-22-647: Oferta

12 de desembre 2022 12:00

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud