Carregant

Si us plau, esperi


014/CONT 23-337
Serveis de manteniment integral dels elements contructius i instal·lacions en general dels equipaments de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)


Import sense IVA
563.636,36 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
18/d’ag./2023 08:00 - 22/de set./2023 14:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
1.352.727,26 EUR
codi CPV
50000000-5 Serveis de reparació i manteniment Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Certificat compliment disposicions en matèria de prevenció (Annex III)
  • Certificat conforme s¿ha realitzat la visita obligatòria als edificis i instal·lacions de l¿ASPB
  • Declaració d¿informació de subcontractistes (annex VI)
  • Declaració responsable complementària al DEUC (Annex II)
  • Declaració responsable constitució UTE
  • Declaració responsable d¿empreses pertanyents a un mateix grup empresarial (annex V).
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Oferta tècnica
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Criteris automàtics (Annex VII)

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud