Carregant

Si us plau, esperi


029/21000033
Obres d'execució d'una instal·lació fotovoltaica per autoconsum de 50 kWn a l'institut Quatre Cantons, al districte de Sant Martí


Import sense IVA
78.008,90 EUR
Estat
Formalitzat
Periode de sol·licituds
02/de set./2021 - 23/de set./2021 13:59

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Obres
Obert simplificat
93.610,68 EUR
codi CPV
45315300-1 Instal·lacions de subministrament d'electricitat Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de criteris subjectius
    • Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor
    • Documentació Administrativa
  • Sobre de criteris objectius
    • Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documento adicional a publicar

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

029/21000033: Mesa d'obertura de la sección C: Sobre de criteris objectius

18 d’octubre 2021 13:30

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud