Carregant

Si us plau, esperi


029/23000023
Servei de seguiment de la microxarxa "sumem energies" durant els cursos escolars 2023-24 i 2024-25.


Import sense IVA
29.050,85 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
18/de set./2023 08:00 - 03/d’oct./2023 23:59

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert simplificat
42.379,30 EUR
codi CPV
80540000-1 Serveis de formació en matèria ambiental Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Sobre A
    • Declaració responsable segons model "annex 1" del PCAP
    • Documentació per a la ponderació dels criteris d¿adjudicació avaluables en base a judicis de valor
  • Sobre B
    • Criteris d¿adjudicació avaluables automàticament

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Model d'oferta

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud