Carregant

Si us plau, esperi


029/20000042
Assessoria tècnica d'acompanyament, suport i supervisió de la gestió energètica i elaboració de protocols d'establiment, seguiment i avaluació del compliment d'objectius energètics en cinc edificis municipals singulars, dividits en 2 lots


Import sense IVA
139.420,50 EUR
Estat
Adjudicat
Periode de sol·licituds
12/de març/2021 - 26/de març/2021 14:00

Tipus de contracte Tipus de procediment Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
187.322,08 EUR
Nº lots 2


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable segons model que consta en l'annex 1, o el document DEUC
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Metodologia del seguiment i control
  • Pla de treball
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 1) Preu ofert sobre el pressupost Net de les Tasques Principals
  • 2) Hores ofertes per l'import fixat del pressupost net de la bossa d'hores
  • 3) Experiència en projectes d'estalvi i eficiència energètica en edificis terciaris
  • 4) Experiència en projectes de disseny d'instal·lacions tèrmiques d'edificis terciaris segons RITE
  • 5) Experiència en projectes similars als que es liciten
  • 6) Experiència del personal adscrit al contracte en direcció d'obra d'edificis
  • 7) Experiència en plans de manteniment conductius, preventius i correctius d'edificis terciaris
  • 8) Experiència en l'elaboració, implantació i seguiment de Protocols IPMVP en edificis terciaris
  • 9) Experiència en treballs de manipulació i reprogramació de BMS a nivell de gestor energètic local
  • Annex 2: criteris d'adjudicació avaluables automàticament

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
71314300-5 Serveis de consultoria en rendiment energètic 

1 3 edificis de tipus sociocultural 73.598,38 Adjudicat
71314300-5 Serveis de consultoria en rendiment energètic 

2 2 edificis esportius 65.822,12 Adjudicat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Plec administratiu

Descarregar

Plec tècnic

Plec tècnic

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

029/20000042: Mesa d'obertura de la sección Sobre C: Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules

18 de maig 2021 17:30

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud