Carregant

Si us plau, esperi

Verificar justificants de la Plataforma

Aquest servei permet la verificació de la integritat i autenticitat dels documents electrònics emesos mitjançant la introducció del seu codi segur de verificació (art. 18 i 19, Llei 11/2007)

Introdueixi el codi de verificació de la còpia impresa o electrònica del document que vulgui comprovar.